Biografie

Frits de Lange werkte vanaf 1997 tot 2021 als hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen en is nu emeritus.

PThU Groningen

Tevens is hij (sinds 2009) Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en  Ecclesiologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika)

Levensloop

1955 Geboren te Vriezenveen

1973 HBS-B, Christelijk Lyceum te Almelo.

1981 Doctoraal theologie, Theologische – toen nog – Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen. Hoofdvak evangelistiek. Titel doctoraalscriptie: De mens voor anderen. Dietrich Bonhoeffer’s bijdrage aan een theorie van het communicatieve handelen.

Jaarfoto ThUK 1975

1981 – 1985 wetenschappelijk assistent ethiek en evangelistiek, afdeling Systematische Vakken Theologische Universiteit Kampen.

31 mei 1985 promotie (cum laude) Theologische Universiteit Kampen, op: Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie. Promotor prof. dr. G.Th. Rothuizen, referent dr. O.Jager.

6 januari 1985 – 1 september 1990 predikant van de Eglise Réformée Neerlandaisete Parijs (Frankrijk).

NCRV Ander Nieuws 1986: een portret van de Eglise Réformée Néerlandaise

1 september 1990 – 1 januari 1997 universitair docent Wijsgerige Inleiding en Sociale Ethiek, Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit te Groningen

Faculteit RUG GG/GW Oude Kijk in ‘t Jatstraat

Tevens vanaf 1 oktober 1992 hoogleraar Evangelistiek (0,3 fte), Theologische Universiteit Kampen.

Vanaf 1 januari 1997 hoogleraar Ethiek THUK.

6 december 2001 – 5 september 2005  Rector van de Theologische Universiteit Kampen.

Hij was lid van de Nederlandse Vereniging van Ethici, van het Europees verband van ethici, de Societas Ethica, de Society of Christian Ethics (VS) en de American Academy of Religion.

Hij maakte – tot de opheffing ervan – deel uit van de redactie van het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift. Van 1992 tot 2003 was hij voorzitter van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, onderdeel van de International Bonhoeffer Society.

Hij was tot januari 2013 lid van de redactie van Gerõn, Tijdschrift voor Ouder Worden & Maatschappij en is daarvan nu columnist.

Hij was tot 2009 consulent van de Nederlandse kerk van Londen, Austin Friars.

Sinds 1 januari 2009 is hij Buitengewoon Hoogleraar Systematische Theologie en Ecclesiologie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Het voorjaar van 2012 bracht hij door als Member in Residence van het Center of Theological Inquiry te Princeton, VS.

Van 1 januari 2009 tot 1 januari 2014 was hij lid van de Raad van Toezicht van het ROC-Alfa College te Groningen.

Van 2007 tot 2014 maakte hij deel uit van het Platform Ondernemer & Maatschappij van VNO-NCW- Noord.

Hij is lid van de Protestantse Kerk in Nederland en in die kerk tevens predikant.

Zijn passie: pretentieloos gitaar spelen en zingen in de band MEEZZ.