Boeken/ books

Considering Compassion: Global Ethics, Human Dignity, and the Compassionate God, Frits de Lange & L. Juliana Claassens (eds.), Pickwick Publications (Wipf & Stock), Eugene OR 2018.

Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie, Ten Have, Utrecht 2017.

Loving Later Life. An Ethics of Aging, Eerdmans, Grand Rapids 2015.

Licht en Zwaar. Voor zwevers en andere spirituelen, Kok, Utrecht 2013, 78 pp.

In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2011, 128 pp.

Waardigheid – voor wie oud wil worden. Uitgeverij SWP Amsterdam 2010, 218 pp.

De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter ouder worden. Uitgeverij Meinema Zoetermeer 2008, 159 pp. [integrale tekst]

De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. Uitgeverij Meinema Zoetermeer 2007, 200 pp. [integrale tekst]

Moderne levens lopen niet vanzelf (redactie, met Joep Dohmen). Uitgeverij SWP Amsterdam 2006, 231 pp.

Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht (redactie). Kok Kampen 2002, 149 pp.

Profeten van de ronde tafel. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap (met R.R. Ganzevoort, J.B.G. Jonkers, L.A. Werkman), Kampen 2002.

De nieuwe mens. Maakbaarheid van lijf en leden (redactie). Gooi en Sticht Kampen 2000, 126 pp.

De dood in het geding. Euthanasiewetgeving en de kerken (redactie, met Jan Jans).Kok Kampen 2000, 120 pp.

Waiting for the Word. Dietrich Bonhoeffer on Speaking about God. Eerdmans Grand Rapids 2000, 154 pp. [Full Text]

Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek. Kok Kampen 1997 (Oratie), 245 pp. [integrale tekst]

Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God. Ten Have Kampen 1995, 200 pp. [integrale tekst]

Geloven in de minderheid? (Lustrumbundel ThUK)(redactie), Kok Kampen 1994

Ieder voor zich? Individualisering, ethiek en christelijk geloof. Kok Kampen 1993, 188 pp. [integrale tekst]

Onszelf als een ander. Evangelistiek: van techniek naar hermeneutiek. Kok Kampen 1993 (oratie) [integrale tekst]

Totale beschikbaarheid. Het ethos van Simone Weil, Ten Have Baarn 1991, 165 pp. [integrale tekst]

De geschonden ziel. Ober de menselijke waardigheid. Een tekst van Simone Weil. Ingeleid, vertaald en geannoteerd. Ten Have Baarn 1990 [integrale tekst]

Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze. Kok Agora 1989, 167 pp.

Een burger op zijn best. Dietrich Bonhoeffer. Ten Have Baarn 1986.

Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie. Van den Berg Kampen 1985 (dissertatie).