Boeken/ books

Simone Weil. Levenswijsheden, Kok Utrecht 2023, 259 blz.

-0-

Overweldigend. Leven met wat je niet in de hand hebt (Ten Have 2023).

Interview Dagblad Trouw, 4 maart 2023

Een voorpublicatie in Volzin, februari 2023.

Recensies:

“… Frits de Lange schreef opnieuw een wervelend boek, vlot leesbaar en tegelijk uitdagend en prikkelend.”

Bert Altena, Nieuwwij.nl

“… Lekker eerlijk, recht voor z’n raap, niet tevreden met klassieke vroomheid. Oog voor het woeste, het onverteerbare, het onuitsprekelijke. Hij schrijft het ook heel lenig op trouwens.…. een belangrijke levensles”

Wolter Huttinga, De Nieuwe Koers

‘Nieuw boek van Frits de Lange doet je dansen’

Volzin, maart 2023 **** (Jos van Oord )

“….echt een goed geschreven boek”

Ron van Es, School for Purpose Leadership

 “Op prettige toon en intelligent geschreven. Geschikt voor een brede tot geoefende lezersgroep.”

NBD Biblion 

“…. aangenaam om te lezen. (…) een degelijke en persoonlijke interpretatie van veel moeilijke teksten. De worsteling van veel filosofen met het al dan niet bestaan van een god of een bovennatuurlijke kracht is zeer goed beschreven.”

Humanistisch Verbond (België).

-0-

Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft (Ten Have Baarn 2021, 224 blz.)

Een interview met de uitgever over het boek.

Een voorpublicatie in Volzin.

Recensies:

“… zeer overtuigend” (Trouw ****)

“… zelfvergetelheid, dat is het sleutelwoord.”(Marjoleine de Vos in NRC)

“Een spirituele gerontologie” (Nieuwwij.nl)

“… geeft zicht op toekomst” (Volzin ****)

“… hoe actueel” (Friesch Dagblad/ De Leesclub Van Alles (****)

“…een inspirerende en uitdagende voorstelling van de ouderdom.”  (De Bezieling)

“… prikkelt tot nadenken” (Meer dan vijftig)

“… een hoopvol boek” (Piet van Die blog)

… heel behulpzaam” (Denktank60+Noord)

“… een aanstekelijk boek” (prof. Johan Goud op FB)

“…veel ‘food for thought’” (Zorgethiek.nu)

“Dit boek maakt je wijzer.” (De Roerom)

Kritische bespreking door Hanne Laceulle,

Geron. Tijdschrift over Ouder worden & samenleving, 15 oktober 2021

-0-

Considering Compassion: Global Ethics, Human Dignity, and the Compassionate God, Frits de Lange & L. Juliana Claassens (eds.), Pickwick Publications (Wipf & Stock), Eugene OR 2018.

-0-

Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie, Ten Have, Utrecht 2017.

Loving Later Life. An Ethics of Aging, Eerdmans, Grand Rapids 2015.

Licht en Zwaar. Voor zwevers en andere spirituelen, Kok, Utrecht 2013, 78 pp.

In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2011, 128 pp. [integrale tekst]

Waardigheid – voor wie oud wil worden. Uitgeverij SWP Amsterdam 2010, 218 pp.

De armoede van het zwitserlevengevoel. Pleidooi voor beter ouder worden. Uitgeverij Meinema Zoetermeer 2008, 159 pp. [integrale tekst]

De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. Uitgeverij Meinema Zoetermeer 2007, 200 pp. [integrale tekst]

Moderne levens lopen niet vanzelf (redactie, met Joep Dohmen). Uitgeverij SWP Amsterdam 2006, 231 pp.

Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht (redactie). Kok Kampen 2002, 149 pp.

Profeten van de ronde tafel. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap (met R.R. Ganzevoort, J.B.G. Jonkers, L.A. Werkman), Kampen 2002.

De nieuwe mens. Maakbaarheid van lijf en leden (redactie). Gooi en Sticht Kampen 2000, 126 pp.

De dood in het geding. Euthanasiewetgeving en de kerken (redactie, met Jan Jans).Kok Kampen 2000, 120 pp.

Waiting for the Word. Dietrich Bonhoeffer on Speaking about God. Eerdmans Grand Rapids 2000, 154 pp. [Full Text]

Gevoel voor verhoudingen. God, evolutie en ethiek. Kok Kampen 1997 (Oratie), 245 pp. [integrale tekst]

Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God. Ten Have Kampen 1995, 200 pp. [integrale tekst]

Geloven in de minderheid? (Lustrumbundel ThUK)(redactie), Kok Kampen 1994

Ieder voor zich? Individualisering, ethiek en christelijk geloof. Kok Kampen 1993, 188 pp. [integrale tekst]

Onszelf als een ander. Evangelistiek: van techniek naar hermeneutiek. Kok Kampen 1993 (oratie) [integrale tekst]

Totale beschikbaarheid. Het ethos van Simone Weil, Ten Have Baarn 1991, 165 pp. [integrale tekst]

De geschonden ziel. Ober de menselijke waardigheid. Een tekst van Simone Weil. Ingeleid, vertaald en geannoteerd. Ten Have Baarn 1990 [integrale tekst]

Individualisme. Een partijdig onderzoek naar een omstreden denkwijze. Kok Agora 1989, 167 pp.

Een burger op zijn best. Dietrich Bonhoeffer. Ten Have Baarn 1986.

Grond onder de voeten. Burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer. Een theologische studie. Van den Berg Kampen 1985 (dissertatie).