Een filosofisch interview naar aanleiding van mijn boek De mythe van het voltooide leven, uitgezonden op Radio 5, zondag 17 juni, in het programma
Verum Bonum Pulchrum. Met vogels, vrolijk kwetterend op de achtergrond……