Tags

,

Op is mijn leven. Voor het eerst in de geschiedenis zullen we het massaal bijna een eeuw met onszelf moeten uithouden. Maar veel tachtigers en negentigers beschouwen hun leven als voltooid. De burgerinitiatiefgroep Uit Vrije Wil zet dit concept ‘voltooid leven’ succesvol in de markt. Maar wat is een voltooid leven, wie bepaalt dat en in hoeverre zijn gebrek aan bijvoorbeeld vitaliteit, sociale contacten, en geestelijk en lichamelijk vermogen bepalende factoren? Moeten we als samenleving daar niet iets tegenover zetten, en zo ja wat? In LUX een aanzet tot een zinnige invulling van ‘de nieuwe waardigheid’ van deze voor de mensheid totaal nieuwe levensfase. Met oud-politicus en schrijver Jan Terlouw, die zich aan het burgerinitiatief heeft verbonden, zijn dochter Ashley, hoogleraar rechtssociologie en Katuscha Tellegen, lid van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil en ethicus Frits de Lange, die het boek schreef getiteld: De mythe van het voltooide leven. Hij meent dat het dagelijkse huiswerk voor een zinnige ouderdom bestaat in het vinden van manieren om het verval te slim af te zijn.

Bekijk de uitzending op Uitzending Gemist.