Tags

, ,

AANKONDIGING

Op 10 maart 2008 vindt op initiatief van de Werkgroep Theologische Ethiek van de Onderzoekschool Ethiek een debat over familiepolitiek plaats in de Lokhorstkerk te Leiden.
De aanleiding voor deze bijeenkomst is de totstandkoming van het
programmaministerie voor Jeugd en Gezin en het voornemen van minister Rouvoet in 2008 met een nieuwe gezinsnota te komen.

De minister zal zelf ook bijdragen aan het debat.

De stelling die ter discussie staat luidt:

Het gezin moet niet slechts beschouwd worden in zijn sociale rol en als
een optelsom van individuen maar erkend worden als een relatief
zelfstandige vorm van gemeenschappelijk leven.

Toelichting:

De overheid wil de versnippering van beleid op het terrein van jeugd en
gezin te boven komen. De overheid wil één van de partners zijn bij het opvoeden van kinderen en achter de voordeur van het gezin kijken. Wij willen aan de bezinning op deze thematiek bijdragen door te reflecteren op het verschijnsel ‘familie’, met een toespitsing op wenselijke politieke maatregelen.

Politici, onder wie minister André Rouvoet en Mirjam Sterk (CDA), zullen hun eigen visie op onze stelling geven en met ons in gesprek gaan.
Ook voor andere aanwezigen is er gelegenheid actief te participeren.
Mr. Ella Kalsbeek (voorzitter Altra jeugdzorg, voormalig PvdA-kamerlid en staatssecretaris) zal een slotbeschouwing verzorgen.

De discussiestelling ontspruit aan een document, getiteld:
‘De vrijheid van de familie’, dat op de website van de conferentie te vinden is.

Verdere informatie is te vinden op: www.notabenehetgezin.nl

De Werkgroep Theologische Ethiek telt 25 leden, die allen verbonden zijn aan academische instellingen in Nederland. De werkgroep is tot stand gekomen op initiatief van de Onderzoekschool Ethiek.De conferentie wordt voorbereid door een commissie bestaande uit:
prof. Gerrit de Kruijf, voorzitter (Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Leiden), dr. Petruschka Schaafsma, secretaris (Universiteit Utrecht), dr. Jos Kole (Vrije Universiteit), prof. Frans Vosman (Universiteit Tilburg) en dr. Lieke Werkman (Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen).

Kijk verder en meld je aan op www.notabenehetgezin.nl