Tags

, ,

Mijn essay over ‘Lichter Leven’, het thema van de Maand van de Spiritualiteit 2014, ligt in de boekhandel. Heel mooi uitgegeven door Kok. (€ 9,95).licht_en_zwaar_isbn_9789043522526_1_1384224726 Bestellen? Klik hier.

Het opent zo: “We leven licht. Ontworsteld aan de druk van tradities en aan de dwang van geloofsgemeenschappen, individualiseren we in hoog tempo. Onze tijd is er niet alleen een van zwevende kiezers, maar ook van ‘zwevende gelovigen’, zoals socioloog Joep de Hart nieuwe spirituelen noemt die afscheid nemen van de oude religie. We willen steeds meer ons leven inrichten volgens eigen keuzes. Dat maakt ons vrij van de knellende banden van conventies, van de druk van ‘zo hoort het’. Dat lucht op, maar het maakt ons ook geestelijk labiel en eenzaam.
De zwaren en de lichten – zo werden vroeger de orthodoxe gelovigen van de vrijzinnigen onderscheiden. Zij die leefden volgens de letter en zij die het niet zo nauw namen. Nu zijn we bijna allemaal even licht geworden. Ongebonden spiritueel.”