Tags

,

In januari 2014 start de masterclass Zorgethiek, een negendaags studieprogramma voor geestelijk verzorgers. Deze masterclass is een initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Reliëf. De aanleiding hiervoor is de afspraak binnen de VGVZ dat van geestelijk verzorgers in de zorgsector een zorgethische attitude wordt verwacht.

Inhoud

De masterclass Zorgethiek biedt gedegen kennis van de inhoud en achtergronden van de zorgethische benadering. Aan de orde komen zorgethiek als perspectief op de gezondheidszorg, de zorgethische attitude van de geestelijk verzorger in het begeleiden van cliënten, de eigen spirituele oriëntatie van de geestelijk verzorger en de bijdrage die de geestelijk verzorger kan leveren aan de kwaliteit van zorg in de organisatie. De masterclass wordt verzorgd door verschillende experts op het gebied van de zorgethische benadering en ethiek van de zorg.

Doelen

  1. Kennis van de zorgethische benadering.
  2. Verwerven van een zorgethische attitude als onderdeel van de levensbeschouwelijke competentie.
  3. Kennis en vaardigheden om vanuit een zorgethisch perspectief de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in de zorgorganisatie gestalte te geven.

Vereisten voor deelname

– Een relevante opleiding in de theologie, humanistiek of gezondheidszorg op HBO- of WO-niveau;

– Een werkcontext in de gezondheidszorg of welzijnszorg waarin aandacht voor zingeving en ethiek aanwijsbaar is;

– Een motivatiebrief bij aanmelding met daarin persoonlijke leerdoelen.

Opzet

De masterclass beslaat negen dagen in de periode van jan t/m juni 2014.

Locatie

Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen

Kosten deelname

€ 1.690,-

Aanmelden

Aanmelden kan bij Nicoline Kwakkelstein, Officemanager van Reliëf.

Voor meer informatie en het volledige programma, klik hier.