Tags

, ,

NDGod is alleen aanwezig als liefde in deze wereld, Hij grijpt niet in, geloofde mystica Simone Weil. Juist daarin ervoer zij Gods voorzienigheid. Ethicus Frits de Lange schrijft in een essay voor de Maand van de Spiritualiteit waarom hij het grotendeels met haar eens is.

Door Maurice Hoogendoorn

‘Lichter leven’ is het thema van de Maand van de Spiritualiteit, die vorige week van start is gegaan. ‘Geen mens wil een zwaar leven. We willen zweven’, zegt Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. ‘Maar wie daarbij de natuurlijke wetmatigheden uit het oog verliest, kan zomaar te pletter vallen. Net als de mythologische figuur Icarus, die hoger en hoger wilde vliegen maar uiteindelijk neerstortte omdat hij te dicht bij de zon kwam.’

Halverwege zijn essay Licht en zwaar schrijft De Lange over een collega bij wie een fatale tumor werd geconstateerd. De collega ‘weigerde in de reflex te schieten waarmee gelovigen gewoonlijk God om rekenschap vragen: “waarom ik?